Vleertjes

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleermuizen en rabiës

Geen paniek! De kans dat je omkomt in een vliegtuigcrash is groter dan een mogelijke besmetting door vleermuizen. Mensen die veelvuldig rechtstreeks in contact komen met vleermuizen zouden zich moeten laten vaccineren.

Een vorm van rabiës, gekend onder “ European Bat Lyssavirus” (EBL) is bij Europese vleermuizen vastgesteld, vooral in midden Europa. Het type EBL1 blijkt voor te komen bij Laatvliegers, maar endemisch (plaatselijk). Een tweede type EBL2 is aangetroffen bij de Meervleermuis en de Watervleermuis, zij het in zeer beperkte mate. Deze types rabiës zijn verschillend van de gekende rabiës (sylvatische rabiës) die bij andere carnivore zoogdieren kan voorkomen. Overdracht van EBL op deze dieren wordt in natuurlijke omstandigheden als onmogelijk beschouwd.

Het gevaar voor de mens mag echter niet overdreven worden. De ziekte kan enkel overgedragen worden door een beet. Dus, wie zich niet laat bijten, loopt geen gevaar. Heel zelden kan besmetting optreden door contact met uitwerpselen en urine via een open wonde. Maar dat risico is eigenlijk zo goed als verwaarloosbaar.
In de periode 1977- 2000 zijn in België geen besmette dieren gevonden. In Groot-Brittannië waren er tussen 1986 en 2002, op 3243 onderzochte dieren, 2 watervleermuizen drager van het virus.
Van de drie soorten die frequent bij ons in huizen leven, is er bij de dwergvleermuis en de grootoor nog geen enkel positief geval gekend. Enkel bij de Laatvlieger zijn onder andere in Nederland een aantal besmette dieren gevonden.
In Amerika ligt de situatie wel enigszins anders omdat de gewone rabiës daar wel gevonden wordt bij de vleermuizenfauna. Wereldwijd buiten Europa zijn er ongeveer 70000 besmettingen per jaar met gewone rabiës. Vijftig daarvan kunnen toegeschreven worden aan vleermuizen. Meer dan vijftig procent van de gevallen komen uit de USA (bron Pasteurinstituut-Frédéric Klein).

Word je toch gebeten door een vleermuis?

Was het wondje goed uit met water en zeep.Daarna goed desinfecteren. Contacteer uw huisarts voor een post-expositievaccinatie. Als de vleermuis nog in uw bezit is, kan ze onderzocht worden op de aanwezigheid van het EBL virus.

   
Naar begin pagina g
NaarPTerug naar Problemenagina
    LinksNaarPaginas