Vleertjes

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemen met vleermuizen?

Een aantal soorten hebben hun verblijfplaatsen bij de mensen in huizen of in openbare gebouwen. Meestal betreft het kolonies van de Gewone dwergvleermuis. Maar ook Laatvliegers, beide soorten Grootoren , Ingekorven vleermuizen en in mindere mate kolonies Baardvleermuizen zijn al in huizen aangetroffen.

De problemen die zich kunnen voordoen, worden behandeld in ”Help! Een vleermuis in mijn huis.”  
   
Wat je best doet , wanneer je een gewonde of verzwakte vleermuis vindt, bespreken we in het onderdeel “Vleermuizen in nood”.  

Ben je actief in een natuurvereniging of werk je op een milieudienst van stad of gemeente, dan ga je vroeg of laat geconfronteerd worden met vragen rond vleermuizen.

Vooral tijdens de kraamperiode zijn er dagen dat de telefoon roodgloeiend staat. Hoe pak je zulk een gesprek het best aan?

1

Luister naar wat de mensen je te vertellen hebben. Dikwijls zijn ze blij dat ze na omzwervingen via politie, brandweer, verdelgingsfirma’s en wat al meer eindelijk bij iemand terecht gekomen zijn die hen kan voorthelpen.

2

Zorg dat ze zich bekend maken. Vraag steeds naam en adres.

3

Begin steeds met wat de wet zegt. Wijs erop dat vleermuizen beschermde dieren zijn.

4

Leg uit wat er aan de hand is. Wat een kraamkolonie is en dergelijke meer.

5

Wijs er op dat vleermuizen een huis niet beschadigen en dat ze geen plaag gaan vormen.

6

De vleermuizenwerkgroep beschikt over gratis informatiefolders die op aanvraag opgestuurd worden.

7

Indien de mensen er blijven op hameren dat de vleermuizen onmiddellijk wegmoeten, wijs er dan op dat wegvangen zonder echt dwingende reden niet kan. Neem contact op met specialisten van de vleermuizenwerkgroep. Zij beschikken over de nodige vergunning en voldoende ervaring om “het probleem” tot zijn ware proporties terug te brengen. Zij zullen indien nodig ter plaatse gaan en in echt dringende gevallen waarbij “gezondheid of veiligheid” in het gedrang komen ingrijpen.

In principe wordt er in de voortplantingsperiode niets ondernomen.

 

   
Naar begin pagina g
NaarPagina