Vleertjes

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we in 1996 een bezoek brachten aan het KBIN en meer bepaald aan de tentoonstelling “Vleermuizen, een wereld op zijn kop”, was er ons één zaak erg opgevallen.
In de databank over onze inheemse vleermuizen waren zo goed als geen gegevens over deze regio terug te vinden. Op de kaartjes was het één witte vlek waarin niet veel meer als Gewone dwergvleermuizen bleken rond te vliegen. Werk aan de winkel dus!

Nu, na een aantal jaren vrij intensief onderzoek, kunnen we stellen dat er in het oostelijk deel van de provincie Antwerpen heel wat meer rondvliegt dan alleen maar dwergvleermuizen. In de verspreidingsatlas van zoogdieren in Vlaanderen worden 21 soorten vleermuizen vermeld (Verkem en all 2003). In 2005 staat de teller op 11 soorten die in de regio Geel –Mol aangetroffen zijn.
In 2001 (Meander 2001) schreven we:
“Een mogelijk nummer elf is de Franjestaart, welke in de forten rond Antwerpen overwinterend wordt aangetroffen. In sommige streken komt deze soort vrij talrijk voor, terwijl ze in andere zo goed als afwezig is. De mogelijkheid dat ze ooit in onze regio aangetroffen wordt is niet onbestaande. “
In 2005 hebben we negen zekere batdetectorwaarnemingen verspreid over de regio en is de soort (2 exemplaren) in de winter 2003-2004 voor het eerst in een winterverblijf aangetroffen. Op 3 februari 2005 werden bij onderzoek van een nieuw object in het Turnhoutse 43 overwinterende Franjestaarten aangetroffen! Van een doorbraak gesproken. Het succesverhaal is nog niet ten einde. Op 19 juli 2005 werd in een holle boom op de grens van Mol en Geel een kolonie van 35 franjestaarten gevonden. De tweede waarneming van een kolonie van deze soort ooit voor Vlaanderen.

Van de meeste van de 11 soorten zijn er ook kolonies gevonden en daarbij een paar erg zeldzame.
Zo zijn er over heel Vlaanderen slechts een zevental kolonies van Ingekorven vleermuizen gekend. Ook van de Grijze grootoorvleermuis zijn minder dan tien kraamgroepen gevonden.
Beide soorten worden als “ernstig bedreigd” beschouwd. Van de Meervleermuis is een paar jaar geleden in Boezinge bij Ieper de eerste kolonie ooit in Vlaanderen gevonden. Van de Ruige Dwergvleermuis is er nog geen enkele waargenomen. Baardvleermuizen worden elk jaar overwinterend aangetroffen op verschillende plaatsen in Mol en het is dan ook zeer goed mogelijk dat zich daar ergens een kolonie bevindt. Kolonies van Baardvleermuizen zijn echter niet makkelijk op te sporen.

Een gebied met een vleermuisfauna van elf soorten wordt binnen chiropterologische kringen als “zeer goed “ omschreven. En vermits vleermuizen een goede indicator zijn voor de toestand van hun omgeving, zegt dit ook iets over onze regio! Als er al geen redenen genoeg waren om de hier resterende natuur te behouden en waar mogelijk uit te breiden, wel dan heb je er nu toch minstens één.

Klik hier om de tabel met de waargenomen soorten in deze regio te bekijken.


   
Naar begin pagina g
NaarPagina
    LinksNaarPaginas