Vleertjes

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleermuizen en de wet

In België vallen vleermuizen onder de "wet op de beschermde diersoorten".
Buiten de eigen Belgische wetgeving zijn er een aantal internationale verdragen en Europese richtlijnen waarin de vleermuizen als te beschermen opgenomen zijn.
Conventies zijn intentieverklaringen die vrijwillig door individuele landen ondertekend worden.
Richtlijnen daarentegen worden door Europa aan haar lidstaten opgelegd en bij niet naleving is vervolging mogelijk via het Europees gerechtshof.

Een overzicht:

De conventie van Bonn
De conventie van Bern
De habitat richtlijn (92/43/EEG)

Er zijn tal van mogelijkheden om vleermuizen te helpen beschermen.
Vleermuizen hebben uw hulp nodig!

Volgende onderwerpen worden nader toegelicht:

Educatie
Infoborden
Inrichten van verblijfplaatsen


   
Naar begin pagina g
NaarPagina